Author Archives: admin

COVID-19防疫捐款收支汇总

March

收入
$37,979.01
支出
$27,311.29 (PPE购买 $25,380,运输 $1,873.29 ,手续费 $58)

April

收入
$8,416.30
支出
$ 87.75(Pizzas for hospital $40.6+$47.15=$87.75)

May
支出:
1,090.01 (Chinese Food for nursing centers $700+$390=$1,090)

一共收到捐款 $46,395.31, 支出 $28,489.05, 余额 $17,906.26

COVID-19防疫捐款明细

Date Amount Donator
3/22/2020 96.80 jia***ong
3/22/2020 100.00 Yan***iao
3/22/2020 100.00 HUI***ANG
3/22/2020 100.00 Hai***ang
3/22/2020 200.00 Sha*** Xu
3/22/2020 100.00 Guo***ang
3/22/2020 100.00 Bin***Liu
3/22/2020 48.25 jia***ard
3/22/2020 100.00 YUN***HOU
3/22/2020 100.00 Bo ***Cui
3/22/2020 200.88 Zhi***hao
3/22/2020 5.00 Yal***Xue
3/22/2020 48.25 jia***ard
3/22/2020 96.80 Sha*** Li
3/22/2020 100.00 jen***nny
3/22/2020 100.00 Dan***ang
3/22/2020 96.80 Yin*** Yu
3/22/2020 50.00 DYA***ast
3/22/2020 100.00 Nan*** Ma
3/22/2020 100.00 Kun***Han
3/22/2020 50.00 Yan***ang
3/22/2020 100.00 Yan***iao
3/22/2020 10.00 Xin***hou
3/22/2020 200.00 Wei***Lin
3/22/2020 100.00 zhi***ang
3/22/2020 100.00 Xia***Zhu
3/22/2020 57.96 tia***ang
3/22/2020 193.90 mei*** wu
3/22/2020 28.83 Lin*** Xu
3/22/2020 100.00 Chu***Cui
3/22/2020 100.00 Jia***Zou
3/22/2020 100.00 Jia***Zou
3/22/2020 100.00 Jia***Zou
3/23/2020 20.00 Fay***llo
3/23/2020 9.41 Don***Gao
3/23/2020 100.00 T M***INC
3/23/2020 200.00 Aiy***Zhu
3/23/2020 96.80 Jin***ang
3/23/2020 100.00 Bao***ang
3/23/2020 96.80 Phi***eng
3/23/2020 50.00 zix***lou
3/23/2020 50.00 WEI***ANG
3/23/2020 100.00 Jie***ang
3/23/2020 20.00 YU ***ong
3/23/2020 100.00 Mia***ong
3/23/2020 300.00 dan***eng
3/23/2020 100.00 Yin***hen
3/23/2020 20.00 Yan***Liu
3/23/2020 19.12 Yu ***Yan
3/23/2020 500.00 Tao*** Ao
3/23/2020 100.00 Jin***ang
3/23/2020 200.00 qia***hen
3/23/2020 100.00 Yax***ang
3/23/2020 100.00 Yun***ang
3/24/2020 0.67 Zhi***ang
3/24/2020 500.00 Yin***han
3/24/2020 291.00 Tom***eng
3/24/2020 77.77 Wen***ary
3/24/2020 200.00 Chu***han
3/24/2020 1,941.70 yon***liu
3/24/2020 200.00 lia***ong
3/24/2020 200.00 Yan***eng
3/24/2020 485.20 Hao*** Li
3/24/2020 100.00 Yan***iao
3/24/2020 19.12 jia***ard
3/25/2020 100.00 Mei*** Li
3/25/2020 200.00 Ant***ong
3/25/2020 2,000.00 Tom*** Gu
3/25/2020 50.00 Don***mei
3/25/2020 50.00 Mei***wes
3/26/2020 40.00 Hua*** Xu
3/26/2020 2,000.00 jun***wan
3/26/2020 100.00 Bo ***Cui
3/26/2020 28.83 Min***ogg
3/26/2020 50.00 Xiu***uan
3/26/2020 193.90 Jua*** Hu
3/26/2020 50.00 Yue*** Fu
3/27/2020 48.25 she***ong
3/27/2020 30.00 Li *** Yu
3/27/2020 19.12 Jit***tao
3/27/2020 100.00 BO ***LIU
3/27/2020 60.00 Nei***Dai
3/28/2020 485.20 Na ***Lin
3/28/2020 101.65 Bru***age
3/28/2020 291.00 mei*** wu
3/28/2020 100.00 文***杨
3/24/2020 100.00 XIu***ang
3/26/2020 22,000.00 Joh***ang
3/30/2020 200.00 Dep***sit
4/3/2020 50.00 Na ***Lin
4/4/2020 45.00 Car***rri
4/5/2020 100.00 Na ***Lin
4/5/2020 291.00 Yin*** Hu
4/5/2020 500.00 Yin*** Ye
4/6/2020 23.97 Clo***ter
4/7/2020 1,000.00 Yan***iao
4/7/2020 96.80 Nai***Lee
4/17/2020 0.01 Yan***hao
4/20/2020 19.12 jia***ard
4/1/2020 1,000.00 All***yus
4/6/2020 100.00 Yu ***oux
4/15/2020 5,000.00 Sel***lem
4/30/2020 190.40 Ben***und
Total 46,395.31

COVID-19防疫捐款活动

2020,中国打上半场,世界下半场,海外华人打全场。

美国疫情来势汹汹,全民备战,咱们NH华人也得行动起来。

大纳施华区中华文化协会现在发起募捐,募捐款项将用于社区疫情防护,包括但是不局限于对医院的物质以及金钱支持帮助,帮助社区困难华人家庭,社区组织,社区志愿活动,以及购买医务防护物资等等。

捐款方式:

PayPal to ccsgnpresident@gmail.com using “Sending to friends and family”.

捐款可以申请公司匹配, CCSGN is an IRS recognized Sec. 501(c)(3) nonprofit organization. CCSGN EIN: 82-4249237.

所有捐款和用途记录都会公示。

大纳施华区中华文化协会

大纳施华区中华文化协会2019春节聚会 (Chinese Culture Society of Greater Nashua 2019 Spring Festival Party)

值此新春佳节之时,大纳施华区中华文化协会再次盛情邀请您和您的家人、 朋友参加我们一年一度的春节晚会。今年我们不需要大家带菜,我们会从知名中餐馆直接订餐,届时还有各种精彩 节目表演、抽奖环节及小朋友压岁礼包派放。 大家只需要带着好心情,与我们一起共度美好时光。

  • 活动时间:2月9日 (星期六)5:00pm开门,晚餐:6:00pm, 晚会:7:00-9:00pm。Snow day: 2月16日。
  • 活动地点:拿城华人圣经教会,45 Pine Hill Rd, Nashua, NH 03063
  • 活动内容:节日聚餐,节目表演,游戏,抽奖等。
  • 微表提前注册,缴费:2月1日之前报名,成人15元,老人(65及以上)和儿童(6-14岁)8元,5岁及以下免费。没有提前注册,现场付现金或支票,则需要每人另加5元临时费用。
  • 收入主要用于场地租借,餐饮及礼品等。
  • 我们还需要您对晚会的支持与参与。①晚会需要主持人两名,青少年也可以考虑;②晚会征集各类节目,报名请联系罗豫 aloeluo@gmail.com;③晚会还需要大量的志愿者。
  • 请大家注意安全,保管好自己的贵重物品,照顾好自己的小孩。

注册地址: http://1rcnfe.weform.net/

大纳施华区中华文化协会2018年中秋活动

Mid-autumn Festival

一年一度的中秋佳节即将来临,大纳施华区中华文化协会也将为大家组织一年一度的中秋活动。今年我们活动形式与往年有所不同,我们为大家准备的是户外Picnic,大家可自带零食或简易午餐等,协会将为大家准备水、水果、甜点等食物。

活动地点在Benson Park,时间为周六(9月22日)上午11点到下午4点,(Rain Day:9月29日)大家在上述时间段可以随意的自行前往,Benson Park停车免费,有一个大大的Playground,有大片的草地,还有一个湖,各种Trail等。湖边的Trail景色优美,路面平稳,可以滑旱冰,可以骑自行车……届时协会也会准备一些游戏,猜灯谜,做手工等。趁着天气好,大家带上老人与孩子,跟我们一起活动吧!

本次活动以家庭为单位收费,每个家庭5块钱。希望大家踊跃报名参加。

Time: Sat. 9/22/18 11:00 to 16:00 EST

Address: Benson Park
19 Kimball Hill Rd
Hudson NH 03051

注册地址http://iunygc.weform.net/